Op.Dr. Arda Katırcıoğlu ve Miaplast Estetik Kliniği Hakkında
Göze ve gönüllere hoş gelen şey güzeldir.                             Mesleğim gereği yıllardır hastaları, bu duyguya kavuşturma çabası içerisindeyim.                             Her zaman hastayı ön planda tutan, insan merkezli bir yaklaşımı prensip edinmişimdir.                             En büyük mutluluğum; hastalarımın yeniden beni ve kliniğimi tercih etmeleri ve referans göstermeleridir.                             Bu teveccühü bize gösteren hastalarımıza daha iyi tedavi olanağı sağlamak için, ileri teknolojik cihazlar kullanmaya çalışmakta ve bu konuda yatırım yapmaktan çekinmemekteyim.                             Op.Dr. Arda Katırcıoğlu                            

Op. Dr. Arda Katırcıoğlu Kimdir?

Op.Dr. Arda Katırcıoğlu, ilk-orta ve lise eğitimini Ankara' da bitirmiş olup, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1997 yılında tıp doktorluğu ünvanını almıştır. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı’nı kazanıp "Nörakutan pediküllü ada fleplerde geciktirme (delay) işleminin etkilerinin araştırılması" adlı ratlar üzerinde deneysel çalışma ile gerçekleştirdiği tez sonucu uzmanlık eğitimini burada tamamlamıştır.

2003-2005 yılları arasında Ankara Özel Bayındır Hastanesi'nde görev yapmıştır. MiaPlast Estetik Merkezi'ni kurmuştur. Evli ve üç çocuk babası olan Arda Katırcıoğlu, İngilizce ve İspanyolca bilmektedir. İstanbul Nişantaşı'nda bulunan muayenehanesinde hizmet vermektedir.

Yayınlar

 • 2001 Gokrem S., Ozdemir OM., Demirseren ME., Can Z., Katircioglu A. Modification of the Skoog principle of digital flap interposition with a new technique of web space reconstruction. Plast Reconstr Surg. 2001 Apr 1;107(4):1075
 • 2003 Demirseren M.E., Gökrem S., Özdemir O.M., Katircioglu A., Can Z, Serel S. Hatchet Shaped Tensor Fascia Lata Musculocutaneous Flap For The Coverage of Trochanteric Pressure Sore: A new Modification Annals Plast Surg. 2003
 • 2002 Gökrem S., Özdemir O.M., Katircioglu A., Şen Z., Ersoy A., Can Z., Emiroğlu M., Gültan S. A Rare Craniofacial Cleft: Tessier No. 7: A Retrospective Analysis. Journ Medic School 2002, Vol 24(2): 63-68.
 • 2000 Demirseren M.E., Katırcıoğlu A., Gökrem S., Can Z, Özbek M.R. Depressor Anguli Oris Flebi ile Alt Dudak Defektlerinin Fonksiyonel Onarımı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2000, 4: 265-269.
 • 2001 Katırcıoğlu A., Gökrem S., Özdemir O.M., Özakpınar H.R., Serel S., Can Z. Redüksiyonsuz Anterior Disk Dislokasyonlu Hastalara Tedavi Yaklaşımlarımız. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2001, 3:237-247
 • 2001 Özdemir O.M, Gökrem S., Katırcıoğlu A., Özakpınar R., Ersoy A., Serel S., Şen Z., Yormuk E. Bası Yaralarına Cerrahi Yaklaşımımız: 85 Olguda 131 Bası Yarasının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2001, 3:247-262
 • 2001 Gökrem S., Özdemir O.M., Katırcıoğlu A., Özakpınar R., Şen Z., Demirseren M.E., Can Z. Yanığa Sekonder Gelişen Üst Ekstremite Deformitelerinin Onarımında Klinik Yaklaşımlarımız. "İnsizyon" Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi. 2001, 4(3):132-137.
 • 2001 Katırcıoğlu A., Gökrem S., Özdemir O.M., Özakpınar H.R., Ersoy A., Can Z., Emiroğlu M. Alt Dudak Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: 43 Olgunun Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2001, 4: 345-356.
 • 2004 Ozdemir OM, Serel S, Gokrem S, Katircioglu A, Can Z, Serin S. [Three-dimensional orthotopic tissue reconstruction with a free, prefabricated high-density porous polyethylene implant flap] Ulus Travma Derg. 2004 Apr;10(2):75-82.
 • 2003 Sen Z., Can Z., Katircioglu A., Serel S., Ersoy A., Demiralp Ö., Kaya B. Aplasıa Cutıs Congenıta Of The Scalp:Conservatıve Treatment After Faıled Surgıcal Treatment( A Case And Revıew Of Lıterature) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2003, 4(25): 205-10.

Prezentasyon ve Posterler

Ulusal Toplantılar

 • 1 Demirseren M.E., Can Z., Katırcıoğlu A., Sevin K. Diabetik Ayak Ülserlerinin Rekonstrüksiyonunda Glikolize Hemoglobinin Prognostik Etkisi. 21. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 3 Ekim 1999 (Prezentasyon).
 • 2 Demirseren M.E., Emiroğlu M., Gökrem S., Özdemir O.M., Katırcıoğlu A., Sevin K. Deneysel Amaçlı "Free" Flep Çalışmalarında Ven Anastomozunu Kolaylaştırıcı Yeni Bir Teknik. 21. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 3 Ekim 1999 (Prezentasyon).
 • 3 Demirseren M.E, , Gökrem S, Katırcıoğlu A, Özdemir O.M, Özakpınar H.R, Serel S, Can Z, Emiroğlu M. Trokanterik Defektlerin Onarımı İçin Yeni Bir Tensorfasialata Modifikasyonu: "Hatchet" Şekilli Muskulokutan Tensorfasialata Flebi. 22. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 1 Ekim 2000 (Prezentasyon).
 • 4 Gökrem S, Özdemir O.M, Katırcıoğlu A, Demirseren M.E, Özakpınar H.R, Ersoy A, Can Z, Emiroğlu M. Orta Dereceli Meme Kontraktürlerinin Onarımlarında Yeni Bir Teknik: "V-Y-Z Plasty". 22. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 28 Eylül - 1 Ekim 2000 (Poster).
 • 5 Gökrem S, Katırcıoğlu A, Özdemir O.M, Demirseren M.E, Can Z, Saeedi M.A, Emiroğlu M. İç Kantus Defektlerinin Onarımında Yeni Bir Yöntem: Dorsal Nazal Ada Muskulokutan V-Y İlerletme Flebi. 22. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 28 Eylül - 1 Ekim 2000 (Poster).
 • 6 Katırcıoğlu A, , Can Z, Gökrem S, Özdemir O.M, Özakpınar H.R, Şen Z. Redüksiyonsuz Anterior Disk Deplasmanlı Hastalara Tedavi Yaklaşımlarımız. 22. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 28 Eylül - 1 Ekim 2000 (Poster).
 • 7 Gökrem S, Demirseren M.E, Özdemir O.M, Katırcıoğlu A, Özakpınar H.R, Can Z, Emiroğlu M. Ada Posterior "Thigh" Flap İle Perineal Dekübit Onarımı: Olgu Bildirimi. 22. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 28 Eylül - 1 Ekim 2000 (Poster).
 • 8 Gökrem S., Demirseren M.E., Özdemir O.M., Katırcıoğlu A., Can Z., Emiroğlu M. Nadir Görülen Bir Fasial Yarık: Tessier 7: Olgu Bildirimi. 22. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 28 Eylül - 1 Ekim 2000 (Poster).
 • 9 Özdemir O.M, Katırcıoğlu A., Gökrem S., Özakpınar R., Şen Z., Can Z.,Yormuk E. Klinik Dekübit Olgularımızın Geçmişe Dönük İncelenmesi. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 27 - 30 Eylül 2001 (Poster).
 • 10 Gökrem S., Katırcıoğlu A., Özdemir O.M., Özakpınar H.R., Demirseren M.E, Can Z., Emiroğlu M. Topuk Defektlerinin Onarımında Lateral Kalkaneal Ada Flebinin Kullanımı. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 27 - 30 Eylül 2001 (Poster).
 • 11 Saeedi M.A., Gökrem S., Katırcıoğlu A., Özdemir O.M., Özakpınar H.R., Can Z., Emiroğlu M., Yormuk E. Fibrin Yapıştırıcı Kullanılarak Kıkırdak Dokusu Üretimi. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 27 - 30 Eylül 2001 (Poster).
 • 12 Gökrem S., Özakpınar H.R., Özdemir O.M., Katırcıoğlu A., Demirseren M.E., Can Z, Yormuk E. Skoog’un Dijital Flep İnterpozisyonu Prensibi İle Yeni Bir “Web Space” Onarım Yönteminin Kullanımı. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 27 - 30 Eylül 2001 (Poster).
 • 13 Özakpınar H.R., Gökrem S., Katırcıoğlu A., Özdemir O.M., Serel S., Can Z., Yormuk E. Ağız Köşesinde Yerleşik Bir Noma Olgusunda Rekonstrüksiyon Deneyimimiz. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 27 - 30 Eylül 2001 (Poster).
 • 14 Gökrem S., Katırcıoğlu A., Özakpınar H.R., Özdemir O.M., Şen Z., Emiroğlu M., Gültan S. Yanığa Sekonder Üst Ekstremite Deformitelerinin Onarımında Klinik Deneyimlerimiz. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 27 - 30 Eylül 2001 (Poster).
 • 15 Şen Z., Katırcıoğlu A., Serel S., Ersoy A., Demiralp Ö., Can Z., Gültan S. Skalpte Aplazi Kutis Konjenita: Başarısız Cerrahi Sonrasında Konservatif Tedavi. 24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 18 - 20 Ekim 2002 (Poster).
 • 16 Özdemir OM., Katırcıoğlu A., Gökrem S., Ersoy A., Şen Z., Serel S., Can Z., Yormuk E. Sebest Prefabrike Poröz Polietilen İmplant Flebi ile Ortotopik Üç Boyutlu Doku Rekonstrüksiyonu Modeli. 24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 18 - 20 Ekim 2002 (Poster).
 • 17 Katırcıoğlu A., Gökrem S., Özdemir OM., Şen Z., Serel S., Ersoy A., Emiroğlu M., Can Z. Nörokutan Pediküllü Ada Fleplerde Geciktirme İşleminin (Delay) Etkilerinin Araştırılması. 24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 18 - 20 Ekim 2002 (Poster).
 • 18 Katırcıoğlu A., Şen Z., Gökrem S., Özdemir OM., Serel S., Ersoy A., Can Z., Yormuk E. Bir Linear Form Skleroderma Olgusu ve Tedavisi.24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 18 - 20 Ekim 2002 (Poster).